Usługi

Biuro rachunkowe oferuje:

·         Prowadzenie ksiąg: przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych.

·         Opracowywanie planów kont dla danego podmiotu.

·         Wyprowadzanie zaległości w księgowaniu.

·         Sporządzanie bieżących zestawień finansowo-księgowych, raportów.

·         Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych/bilans/Rachunek zysków i strat.

·         Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym.

·         Załatwianie spraw trudnych.

·         Rozliczenia ZUS,

·         Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.

·         Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS.

·         Pomaganie przy rozpoczynaniu działalności i zakładaniu Sp. z o.o.

·         Możliwość odbioru dokumentów od Klienta lub pracy w jego siedzibie.

·         Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowania.

·         Reprezentacja w ZUS.

·         Krajowa administracja skarbowa.

·         Zakładanie spółek z o. o. Sprzedaż gotowych spółek.