Cennik

Ceny obsługi firm są negocjowane indywidualnie.

Kalkulacja cenowa usług uwzględnia:

 • Ilość dokumentów źródłowych podlegających ewidencji księgowej,

 • ilość zatrudnionych w firmie,

 • rodzaj działalności gospodarczej.

Stawki za usługi księgowe nie przekraczają średniego poziomu cen w tej branży oraz przewidują obniżki i preferencje upusty dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Korzystne rozwiązania dla podmiotów, wspólników, właścicieli.

 

 

I. podatkowa książka przychodów i rozchodów

deklaracje ZUS, PIT, VAT

w cenie mieści się również:

 • Kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS

 • Rozliczenia ZUS

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS

 • Przesyłanie elektronicznie sprawozdań miesięcznych do ZUS

 • Odbiór dokumentów u klienta

 • Rejestracja i aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym, ZUS

 • Sporządzanie list wynagrodzeń

 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS

II. ryczałt ewidencjonowany

deklaracje ZUS, PIT, VAT

w cenie mieści się również:

 • Kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS

 • Rozliczenia ZUS- Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS

 • Przesyłanie elektronicznie sprawozdań miesięcznych do ZUS

 • Odbiór dokumentów u klienta

 • Rejestracja i aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym, ZUS

 • Sporządzanie list wynagrodzeń

 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS

 • Księgi rachunkowe – pełna księgowość dla spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością,spółek cywilnych, komandytowych, jawnych, działalność osób fizycznych

III. księgi rachunkowe

deklaracje ZUS , CIT, PIT, VAT
za wykonanie bilansu stosuje się jedno miesięczne wynagrodzenie wraz z rozliczeniem pracowników /PIT-4R , PIT 11

w cenie mieści się również:

 • Kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS

 • Rozliczenia ZUS- Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS

 • Przesyłanie elektronicznie sprawozdań miesięcznych do ZUS

 • Odbiór dokumentów u klienta

 • Rejestracja i aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym , ZUS

 • Sporządzanie list wynagrodzeń

 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS

IV. wyprowadzenie zaległości w księgowaniu

Cennik wg nakładu pracy /do negocjacji / zależy od ilości dokumentów

V. Sprawdzenie dotychczasowych księgowań

Cennik wg nakładu pracy /do negocjacji / zależy od ilości dokumentów

Możliwy jest dojazd do Klienta jak również praca na jego sprzęcie biurowym i oprogramowaniu.
Zajmiemy się również samymi płacami i kadrami,
SPRZEDAŻĄ LUB REJESTRACJĄ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH w KRS /zmiany/